رفع اشکال در هنگام ویرایش کردن ماشین مجازی در vsphere

اگر زمانی که میخواهید ماشین مجازی ساخته شده توسط esxi را توسط نرم افزار vsphere client ویرایش کنید و با ارور زیر مشاهده شدید.

an internal error occurred in the v sphere client details the type initializer

طبق مراحل زیر جهت رفع اشکال این خطا اقدام کنید

 

این اشکال بدلیل عدم وجود برخی فونتها در سیستم بوجود میاید

به فولدر fonts در سیستم مشابهی (که ویندوز مشابه باشد و V sphere بدون مشکل روی آن اجرا میشود)رفته و فونت های زیر را کپی نمایید

تمام فونت های courier و Arial را کپی نمایید (تمام نمونه های را مثلا Arial bold و..)

سپس به سیستم معیوب رفته و این فونت ها را در فولدر fonts کپی نمایید

فونت مورد نظر طبق شکل زیر میباشد