تفاوت دیسک مجازی Thick Provision Lazy Zeroed-Eager Zeroed-Thin Provision

در هنگام ایجاد یک ماشین مجازی یکی از مراحل تنظیمات ماشین انتخاب Thick Provision Lazy Zeroed یا Eager Zeroed یا Thin Provision میباشد که به توضیح هر کدام در ادامه خواهیم پرداخت

 

1.Thick Provision Lazy Zeroed

این فرمت ، فرمت پیش فرض vmware میباشد در این حالت تمام فضای اختصاص داده شده به دیسک مجازی به ماشین تعلق میگیرد.شانس ریکاوری در این حالت در صورت از دست دادن اطلاعات بیشتر میباشد به این دلیل که دیسک فرمت نمیشود و فقط اطلاعات از دسترس خارج میشوند همچنین ساختن دیسک بعلت فرمت نشدن سریعتر میباشد.

 

2.Thick Provision Eager Zeroed

این فرمت نیز مانند حالت قبل میباشد با این تفاوت که امکان ریکاوری وجود ندارد زیرا اطلاعات قبلی دیسک به اصطلاح Zeroed Out میشود.

3.Thin Provision

کلا تفاوت thin و thick در این است که در دیسک های thick کل فضا به دیسک تعلق میگیرد بعنوان مثال اگر ما یک دیسک 500 گیگ داشته باشیم و یک دیسک مجازی از نوع thick(هر کدام از دو نوع بالا) با ظرفیت 300 گیگ بسازیم فضای باقیمانده 200 گیگ میباشد. حال اگر از همین فضای 500 گیگی یک دیسک 500 گیگ از نو thin بسازیم باز هم میتانیم یک دیسک دیگر با همین مقدار فضا از نوع thin بسازیم.به اصطلاح در این روش بصورت مجازی فضا به دیسک اختصاص میدهیم و تا زمانی که فضای دیسک اصلی موجود باشد این فضا در اختیار ماشین قرار میگیرد.این روش زمانی کاربرد دارد که ما نمیدانیم چه مقدار فضا جهت ماشین مورد نیاز است و فضای اصلی ما نیز محدود میباشد.